Mankato Regional Airport

Mankato State University, Mankato